موسسه تومــر

در حال بارگذاری

تحصیل آسان در ترکیه

دربــاره مــا

موسسi اردبیل تومر (نوین فناوران حافظ آذربایجان)  فعالیت خود را از سال2009

آغاز نموده است و در زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی YÖS , YDS  , ALES و TÖMERدر جهت

 آمادگی و ورود به دانشگاههای معتبر ترکیه میباشد.

اساس فعالیت موسسه از سال 2009  در اردبیل  برگزاری کلاسهای

یوس (ریاضی هوش و هندسه )آزمون آلس Gre ,yds واستانبولی جهت آمادگی آزمون دانشگاههای ترکیه

بوده است و هدف موسسات اردبیل تومر ، افزایش کیفیت آموزش، کاهش

کمیت دانشجو در هر کلاس آموزشی و در نتیجه بالا بردن سطح یادگیری میباشد.