موسسه ره پویان خلاق نیک اندیش

در حال بارگذاری

تحصیل آسان در ترکیه

YÖS

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه ۱۹mayis

تاریخ آزمون :۳۰Nisan 2016 برابر روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح

تاریخ ثبت نام آزمون:از ۱۴ دی ماه الی ۲۲فروردین ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه کارادنیز تکنیک

تاریخ آزمون :۲۳Nisan 2016 برابر روز شنبه ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰صبح

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه استانبول

تاریخ آزمون :۳۰Nisan 2016برابر روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:از ۱۴ دی ماه ۹۴ الی ۶ فروردین ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه آک دنیز

تاریخ آزمون : ۲۴Nisan 2016برابر با روز یکشنبه ۵اردیبهشت۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:از ۱۴ دی ماه ۹۴ الی ۱۵ فروردین ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه مارمارا 

تاریخ آزمون:روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح

تاریخ ثبت نام آزمون:۱۸ اسفند ماه الی ۲۰ فروردین سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه اسکی شهر(عثمان قاضی) 

تاریخ آزمون: روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه Fırat 

تاریخ آزمون:روز پنجشنبه ۱۳ خرداد سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۱۶ فروردین ماه الی ۵ خرداد سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه آتاتورک 

تاریخ آزمون:روز شنبه ۲۸ فروردین سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۲۴ اسفند ماه الی ۱۳ فروردین ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه سیواس 

تاریخ آزمون: روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه ساعت ۱۰ صبح

تاریخ ثبت نام آزمون:۳ اسفند الی ۲۴ اردیبهشت سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه آنکارا

زمان آزمون:روز یکشنبه ۱۶ خرداد سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه ار جی اس 

تاریخ آزمون :روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت  ساعت ۱۰ صبح

تاریخ ثبت نام آزمون:از ۲۸ دی الی ۱۱ اردیبهشت سال۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ KÜNİB 

تاریخ آزمون :روز شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۹:۳۰ صبح

تاریخ ثبت نام آزمون:۲۶ بهمن الی ۱۰ اردیبهشت سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه Celal Bayar (مانیسا) 

تاریخ آزمون : روز شنبه  ۱خرداد ماه سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۱۲ بهمن سال ۹۴ الی  ۵ اردیبهشت سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه İstanbul Kültür 

تاریخ آزمون :شنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۱۶ دی ماه الی ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه Celal Bayar (مانیسا) 

تاریخ آزمون : روز شنبه  ۱خرداد ماه سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۱۲ بهمن سال ۹۴ الی  ۵ اردیبهشت سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه İstanbul Kültür 

تاریخ آزمون :شنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۱۶ دی ماه الی ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه Mustafa Kemal 

تاریخ آزمون :۲۸ خرداد ماه سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:از ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۵ الی ۲۱ خردادماه ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه Balıkesir

تاریخ آزمون : ۱۵mayis 2016برابر با روز یکشنبه ۲۶اردیبهشت۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه چوکوروا 

تاریخ آزمون:۲۳Nisan 2016برابرروز شنبه۴ اردیبهشت سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه (Namık Kemal  (Tekirdağ

تاریخ آزمون :روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۴

تاریخ ثبت نام آزمون:از ۱۲ بهمن ۹۴ الی ۲۷فروردین ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶  دانشگاه Kocaeli 

تاریخ آزمون: روز شنبه ۲۲ خرداد ماه سال ۹۵

تاریخ ثبت نام آزمون:۲۳ بهمن ماه الی ۲۰ فروردین سال ۹۵

 

تاریخ آزمون yös سال۲۰۱۶ دانشگاه گیرسون

تاریخ آزمون: روز یکشنبه 3 مرداد ماه

تاریخ ثبت نام آزمون: 15 خرداد تا 10 تیر ماه